21. 8. 2019  15:56 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti získavania fosforu z čistiarenských kalov
Názov témy anglicky: Possibilities of phosphorus removal from treatment sludge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Fosfor sa stáva v strednodobom výhľade nedostatkovým prvkom, hlavne z hľadiska zvyšovania produkcie potravín ako súčasť hnojív. Prírodné horninové zásoby fosforu sa míňajú a preto sa hľadá iný zdroj fosforu. Jedným z možných a perspektívnych zdrojov fosforu sa považujú čistiarenské kaly. Práca sa bude v laboratórnych podmienkach zaoberať možnosťou uvoľňovania fosforu viazaného v organických resp. anorganických zložkách kalov. Termické resp. chemické úpravy odvodneného kalu budú použité na získanie fosforu vhodného na ďalšie použitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.