Sep 18, 2019   0:05 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Title of topic in English: Possibilities of Wastewater Post-treatment with Application of Sorption Processes
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Súčasné technológie čistenia odpadových vôd nedostatočne odstraňujú niektoré mikropolutanty ako napr. liečivá. Preto sa uvažuje o využívaní dočisťovacích procesoch na konci linky ČOV. Do úvahy prichádzajú hlavne oxidačné a sorpčné procesy. Práca sa bude zaoberať využitím rôznych druhov sorbentov (aktívne uhlie, zeolity, biochar, pôda a pod.) na dočisťovanie odpadových vôd s obsahom vybraných liečiv.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.