Oct 23, 2019   11:36 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Title of topic in English: Ozonization as a Way for Post-treatment of Wastewater with pharmaceutical pollution
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Súčasné technológie čistenia odpadových vôd nedostatočne odstraňujú niektoré mikropolutanty ako napr. liečivá. Preto sa uvažuje o využívaní dočisťovacích procesoch na konci linky ČOV. Do úvahy prichádzajú hlavne oxidačné a sorpčné procesy. Práca sa bude zaoberať využitím ozónu na oxidáciu zvyškových koncentrácií farmaceutík v odpadových vodách na výstupe z ČOV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.