27. 10. 2020  22:20 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produkty
Název tématu anglicky: Wastewater as Irrigation Source for agricultural crops
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Deficit vôd spôsobený suchom by mohol v budúcnosti viesť aj k využívaniu vyčistených odpadových vôd na závlahy poľnohospodárskych pôd. Diplomová práca sa bude zaoberať popisom procesov spojených s využívaním odpadových vôd ako závlah. V laboratórnych podmienkach budú sledované procesy sorpcie liečiv na pôdnom profile, prechod liečiv cez pôdny profil do podzemných vôd, ako aj príjem liečiv do tiel rastlín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.