Oct 23, 2020   0:13 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Odpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produkty
Title of topic in English:
Wastewater as Irrigation Source for agricultural crops
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Deficit vôd spôsobený suchom by mohol v budúcnosti viesť aj k využívaniu vyčistených odpadových vôd na závlahy poľnohospodárskych pôd. Diplomová práca sa bude zaoberať popisom procesov spojených s využívaním odpadových vôd ako závlah. V laboratórnych podmienkach budú sledované procesy sorpcie liečiv na pôdnom profile, prechod liečiv cez pôdny profil do podzemných vôd, ako aj príjem liečiv do tiel rastlín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.