13. 8. 2020  1:58 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Odpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produkty
Názov témy anglicky:
Wastewater as Irrigation Source for agricultural crops
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Deficit vôd spôsobený suchom by mohol v budúcnosti viesť aj k využívaniu vyčistených odpadových vôd na závlahy poľnohospodárskych pôd. Diplomová práca sa bude zaoberať popisom procesov spojených s využívaním odpadových vôd ako závlah. V laboratórnych podmienkach budú sledované procesy sorpcie liečiv na pôdnom profile, prechod liečiv cez pôdny profil do podzemných vôd, ako aj príjem liečiv do tiel rastlín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.