25. 8. 2019  22:16 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Odpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produkty
Názov témy anglicky: Wastewater as Irrigation Source for agricultural crops
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Deficit vôd spôsobený suchom by mohol v budúcnosti viesť aj k využívaniu vyčistených odpadových vôd na závlahy poľnohospodárskych pôd. Diplomová práca sa bude zaoberať popisom procesov spojených s využívaním odpadových vôd ako závlah. V laboratórnych podmienkach budú sledované procesy sorpcie liečiv na pôdnom profile, prechod liečiv cez pôdny profil do podzemných vôd, ako aj príjem liečiv do tiel rastlín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.