Sep 21, 2019   11:20 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Title of topic in English: Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Hľadanie alternatívnych zdrojov energie je dnes pomerne dôležitý aspekt budúceho rozvoja energetiky. Rýchlorastúce rastliny sú často využívané ako zdroj dreva a tepla. Cieľom predloženej práce je energetické využitie rastliny Paulovnia Wallachia a to formou jej fermentácie a produkcie bioplynu. V laboratórnych podmienkach budú realizované krátkodobé aj dlhodobé testy produkcie bioplynu z tejto rastliny a odhad energetického potenciálu pri jej priemyselnom pestovaní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.