14. 10. 2019  19:45 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Název tématu anglicky: Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Hľadanie alternatívnych zdrojov energie je dnes pomerne dôležitý aspekt budúceho rozvoja energetiky. Rýchlorastúce rastliny sú často využívané ako zdroj dreva a tepla. Cieľom predloženej práce je energetické využitie rastliny Paulovnia Wallachia a to formou jej fermentácie a produkcie bioplynu. V laboratórnych podmienkach budú realizované krátkodobé aj dlhodobé testy produkcie bioplynu z tejto rastliny a odhad energetického potenciálu pri jej priemyselnom pestovaní.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.