18. 10. 2019  17:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Názov témy anglicky: Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Hľadanie alternatívnych zdrojov energie je dnes pomerne dôležitý aspekt budúceho rozvoja energetiky. Rýchlorastúce rastliny sú často využívané ako zdroj dreva a tepla. Cieľom predloženej práce je energetické využitie rastliny Paulovnia Wallachia a to formou jej fermentácie a produkcie bioplynu. V laboratórnych podmienkach budú realizované krátkodobé aj dlhodobé testy produkcie bioplynu z tejto rastliny a odhad energetického potenciálu pri jej priemyselnom pestovaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.