22. 8. 2019  4:58 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Názov témy anglicky: Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Hľadanie alternatívnych zdrojov energie je dnes pomerne dôležitý aspekt budúceho rozvoja energetiky. Rýchlorastúce rastliny sú často využívané ako zdroj dreva a tepla. Cieľom predloženej práce je energetické využitie rastliny Paulovnia Wallachia a to formou jej fermentácie a produkcie bioplynu. V laboratórnych podmienkach budú realizované krátkodobé aj dlhodobé testy produkcie bioplynu z tejto rastliny a odhad energetického potenciálu pri jej priemyselnom pestovaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.