21. 9. 2019  2:33 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Název tématu anglicky: The Analysis of Galvanizing Solutions by Atomic Spectrometry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. František Čacho, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. František Čacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vypracovať postup pre rýchle stanovenie drahých kovov (Au, Pt, Pd, Rh a iných) vo vzorkách galvanizačných roztokov. Analýzy sa vykonajú pomocou atómového emisného spektrometra s budením v mikrovlnne indukovanej dusíkovej plazme.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.