12. 8. 2020  17:36 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Názov témy anglicky: The Analysis of Galvanizing Solutions by Atomic Spectrometry
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. František Čacho, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. František Čacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vypracovať postup pre rýchle stanovenie drahých kovov (Au, Pt, Pd, Rh a iných) vo vzorkách galvanizačných roztokov. Analýzy sa vykonajú pomocou atómového emisného spektrometra s budením v mikrovlnne indukovanej dusíkovej plazme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.