Oct 17, 2019   3:55 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hliny
Title of topic in English: Testing of properties of adobe materials
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Summary: Experimentálne laboratórne práce budú zamerané na výrobu a skúšky vzoriek vyrobených z nepálenej hliny. Vyrobia sa vzorky z hliny s rôznym pomerom ílu a piesku. Vlastnosti materiálu budú modifikované pomocou prímesí, alebo prísad. Vzorky sa vysušia v laboratórnom prostredí. Stanoví sa pevnosť v tlaku, objemová hmotnosť, odolnosť materiálu proti vlhkosti ako aj tepelno-izolačné vlastnosti. Štruktúra materiálu sa bude zisťovať rôznymi vhodnými metóda, ako napríklad elektrónovou mikroskopiou, termickou analýzou a prípadne Vysokotlakovou ortuťovou porozimetriou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEI1-SSM Structure of building materials