20. 6. 2019  23:56 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia väzbových vrstiev pri riadení modálnych vlastností nosníka
Název tématu anglicky: Application of constraining layers for the beam modal properties control
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Abstrakt: Formulácia modelu kmitajúceho nosníka vo väzbových vrstvách Stanovenie materiálových vlastností väzbových vrstiev Tvorba modelu nosníka pomocou metódy konečných prvkov (MKP) Realizácia počítačových simulácií na MKP modeli nosníka Analýza vplyvu parametrov väzieb na riadenie modálnych vlastností nosníkaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.