14. 10. 2019  15:10 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Geodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálov
Názov témy anglicky: Geodetic methods and data collection for creation of 2D models of historical objects and their complex
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Ježko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Ježko, PhD.
Abstrakt: 1. Metódy zberu údajov v teréne (všeobecne). 2. Zber údajov v teréne (areál „stará nemocnica“ v Topoľčanoch). 3. Tvorba mapových podkladov (2D) pre potreby návrhu na revitalizáciu vybranej lokality (areál „stará nemocnica“ v Topoľčanoch).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.