24. 10. 2020  14:12 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu
Název tématu anglicky:
Design of biotechnological production of mannitol
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť technológiu výroby manitolu. Náplňou práce bude návrh jednotlivých krokov výroby vrátane odstránenia vedľajších produktov, zostavenie ich materiálových a entalpických bilancií a detailný návrh bioreaktora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.