27. 9. 2020  6:22 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu
Názov témy anglicky: Design of biotechnological production of mannitol
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Abstrakt:
Cieľom projektu je navrhnúť technológiu výroby manitolu. Náplňou práce bude návrh jednotlivých krokov výroby vrátane odstránenia vedľajších produktov, zostavenie ich materiálových a entalpických bilancií a detailný návrh bioreaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.