Jul 17, 2019   4:21 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
Title of topic in English: Effect of mathematical model selection on the process hazard identification results
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať analýzou vplyvu komplexnosti matematického modelu a voľby simulačného prostredia na závery bezpečnostnej analýzy. Simulačnými prostrediami budú MATLAB a Aspen Plus/HYSYS. Prípadová štúdia bude zvolená na základe literárnej rešerše chemických procesov prevádzkovaných v priemyselnom meradle, ktoré vykazujú potenciálne nebezpečné správanie (napr. runaway efekt). Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektom APVV "Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch".Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.