22. 9. 2019  12:28 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
Názov témy anglicky: Effect of mathematical model selection on the process hazard identification results
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať analýzou vplyvu komplexnosti matematického modelu a voľby simulačného prostredia na závery bezpečnostnej analýzy. Simulačnými prostrediami budú MATLAB a Aspen Plus/HYSYS. Prípadová štúdia bude zvolená na základe literárnej rešerše chemických procesov prevádzkovaných v priemyselnom meradle, ktoré vykazujú potenciálne nebezpečné správanie (napr. runaway efekt). Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektom APVV "Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch".Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.