Sep 19, 2019   6:52 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
Title of topic in English: Design of multiple-effect evaporator and spray dryer for powdered milk production
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Summary: Bakalársky projekt bude pozostávať z návrhu viacčlennej vákuovej odparky na zahustenie mlieka z 9 hmot. % na 48 hmot. % a jeho následného vysušenia v rozprašovacej sušiarni na finálnych cca. 97 hmot. %. Výpočtovým prostredím bude softvér MATLAB. Súčasťou projektu bude aj návrh optimálneho energetického hospodárstva spojeného s prevádzkou dizajnovaných zariadení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.