18. 8. 2019  5:10 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Názov témy anglicky: Dairy plant heating and cooling optimisation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu bude spracovanie prevádzkových údajov a zmapovanie reálneho prevádzkovania spotrebičov tepla a chladu v mliekarni situovanej v Slovenskej republike s následnou optimalizáciou ich chodu. Projekt bude pozostávať z vytvorenia a verifikácie modelov jednotlivých spotrebičov a návrhu racionalizačných opatrení na zníženie energetickej náročnosti mliekarne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.