Oct 23, 2019   1:33 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Title of topic in English: Analysis of heat transfer in drying cylinders of a paper machine
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskeho projektu bude zostrojenie matematického modelu prestupu tepla v sušiacej časti papierenského stroja pozostávajúceho z 36 valcov rozdelených medzi predsúšaciu a dosúšaciu časť na základe podkladov z experimentálneho merania vybraných prevádzkových veličín. V rámci projektu budú analyzované možnosti intenzifikácie prestupu tepla a navrhnuté odporúčania zmeny prevádzkovania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.