26. 6. 2019  3:52 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Název tématu anglicky: Analysis of heat transfer in drying cylinders of a paper machine
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu bude zostrojenie matematického modelu prestupu tepla v sušiacej časti papierenského stroja pozostávajúceho z 36 valcov rozdelených medzi predsúšaciu a dosúšaciu časť na základe podkladov z experimentálneho merania vybraných prevádzkových veličín. V rámci projektu budú analyzované možnosti intenzifikácie prestupu tepla a navrhnuté odporúčania zmeny prevádzkovania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.