17. 10. 2019  2:54 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Názov témy anglicky: Analysis of heat transfer in drying cylinders of a paper machine
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu bude zostrojenie matematického modelu prestupu tepla v sušiacej časti papierenského stroja pozostávajúceho z 36 valcov rozdelených medzi predsúšaciu a dosúšaciu časť na základe podkladov z experimentálneho merania vybraných prevádzkových veličín. V rámci projektu budú analyzované možnosti intenzifikácie prestupu tepla a navrhnuté odporúčania zmeny prevádzkovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.