22. 10. 2019  4:01 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Název tématu anglicky: Separation of 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu from fusel oil by rectification
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Abstrakt: Jedná sa o chemicko-inžinierske spracovanie problematiky izolácie zmesného metylbutan-1-olu z pribudliny rektifikáciou s následnou separáciou 3-metylbutan-1-olu a 2-metylbutan-1-olu. Súčasťou práce je návrh zariadeniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.