19. 10. 2020  18:14 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Názov témy anglicky: Separation of 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu from fusel oil by rectification
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Jedná sa o chemicko-inžinierske spracovanie problematiky izolácie zmesného metylbutan-1-olu z pribudliny rektifikáciou s následnou separáciou 3-metylbutan-1-olu a 2-metylbutan-1-olu. Súčasťou práce je návrh zariadeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.