Oct 22, 2019   7:01 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Title of topic in English: Theoretical Study of Thermodynamic Stability of Selected Groups of Molecules After Ultrasonic Irradiation
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Diplomová práca má charakter rešeršnej a teoretickej štúdie. Primárnym cieľom je posúdenie možných negatívnych účinkov vplyvu medicínskeho ultrazvuku na ľudský organizmus z pohľadu tvorby nežiaducich radikálov. Na základe doteraz publikovaných prác sa vyberú relevantné skupiny zlúčenín, ktoré by mohli byť chemicky nestabilné po aktivácii ultrazvukovým žiarením. Následne sa metódami teoretickej chémie preštuduje elektrónová štruktúra týchto látok, ako aj sa určia hodnoty energií štiepenia príslušných najslabších chemických väzieb. Teoretické výsledky budú porovnávané z dostupnými experimentálnymi údajmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.