Sep 16, 2019   2:32 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémov
Title of topic in English: Potential health hazards and environmental burdens arising from the use of sun-tanning and self-tanning creams
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce. Primárnym cieľom je chemická klasifikácia látok bežne používaných pri opaľovacích a samopaľovacích krémoch. Následne sa špecifikujú chemické procesy a produkty, ktoré sa môžu objaviť pri interakcii týchto látok so slnečným svetlom. Potenciálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže týchto látok budú posúdené v závere štúdie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.