26. 8. 2019  9:44 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Názov témy anglicky: Energy Efficiency of Buildings of The Faculty of Chemical and Food Technology of The Slovak Technical University in Bratislava: Assessment of The Current State and Proposals for Solution
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca si kladie za cieľ posúdiť aktuálny stav energetickej náročnosti prevádzkovania oboch budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Riešenie problému bude vyžadovať klasifikáciu a energetickú špecifikáciu používaných elektrických spotrebičov ako i tepelných zariadení. Na základe tejto špecifikácie a analýzy spotreby za obdobie posledných 5 rokov sa navrhnú možné úsporné opatrenia. Súčasťou návrhu riešenia je aj posúdenie možnej ekonomickej a energetickej výhodnosti využitia slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.