Jul 19, 2019   11:59 a.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Meranie objemov pomocou RPAS fotogrametrie
Title of topic in English: Volume measurement using RPAS photogrammetry
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Summary: RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) technológia sa v súčasnosti ukazuje ako efektívny nástroj v situáciách, kedy je potrebné s vysokou podrobnosťou a dostatočnou presnosťou zmapovať lokality s rozlohou do 1 km2. Možnosť automatizovanej fotogrametrickej tvorby DMP (digitálneho modelu povrchu) je ďalšou devízou tejto technológie, keď pri nízkej časovej náročnosti terénnych prác dokáže produkovať kvalitné výsledky aj v komplikovane dostupných oblastiach a pod terestricky nedosiahnuteľnými uhlami záberu. Kvalita výstupov však môže byť zaručená jedine v prípade geodetického zamerania dostatočného počtu vhodne rozložených vlícovacích a kontrolných bodov. Diplomová práca sa bude venovať vplyvu rôznej konfigurácie terénnych prác a fotogrametrického spracovania na výslednú presnosť určenia objemov vyťaženého štrku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.