Oct 21, 2019   5:53 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Title of topic in English: Potential Health Risks of Tattoos and Ways of Removing Them From The Human Skin
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej práce. Primárnym cieľom je chemická klasifikácia látok bežne používaných v tetovacích farbivách. Následne sa špecifikujú chemické procesy a produkty, ktoré sa môžu objaviť pri interakcii týchto látok so slnečným svetlom, prípadne s inými látkami vyskytujúcimi sa v ľudskom tele. Potenciálne zdravotné riziká a fyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania týchto látok budú posúdené v závere štúdie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.