20. 10. 2020  2:36 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Skúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Názov témy anglicky:
Investigation of modal properties of waveguides for ultrasonic assisted technological processes
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Lenka Kolíková, PhD.
Abstrakt:
1 Prehľad súčasného stavu v oblasti UPTP. 2 Charakteristika jednotlivých prvkov systému pre UPTP. 3 Tvorba simulačných modelov vybraných tvarov vlnovodov. 4 Analýza vplyvu tvaru a geometrických parametrov vlnovodov na ich modálne vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.