23. 10. 2019  10:15 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Názov témy anglicky: Theoretical Study of Energy and Structure of Selected Natural Substances
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje termodynamike odštepovania atómu vodíka z rôznych prírodných látok. Táto problematika však nie je zatiaľ dostatočne preštudovaná experimentálne ani teoreticky. Cieľom práce je pre vybrané prírodné látky charakterizovať štruktúru a preštudovať reakčné entalpie odštiepovania atómu vodíka kvatovochemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.