Jun 17, 2019   10:45 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stabilita signálu v dátach s obmedzeným trvaním, aplikácia na astronomické družicové pozorovania.
Title of topic in English: Signal stability in data with limited duration, application to astronomical satellite observations.
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa so základmi periódovej analýzy akýchkoľvek dát. Účel je študovať koherentné oscilácie a vplyv šumu na periodogram v časovo obmedzených časových radoch. Ideálnym príkladom sú astronomické družicové pozorovania, kde je trvanie veľmi obmedzené, kedže pozorovací čas je vzácny. Premenlivá amplitúda, prítomnosť výrazného šumu a obmedzené trvanie takéhoto pozorovania môže spôsobovať parazitné prvky v periodograme a pomocou simulácií vieme charakter signálu testovať. V práci sa bude riešiť reálny problém nestabilnej frekvencie v pozorovaniach dvojhviezdy V2491 Cyg Japonskou družicou Suzaku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AIA Applied Informatics and Automation in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.