17. 10. 2019  15:09 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilita signálu v dátach s obmedzeným trvaním, aplikácia na astronomické družicové pozorovania.
Názov témy anglicky: Signal stability in data with limited duration, application to astronomical satellite observations.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa so základmi periódovej analýzy akýchkoľvek dát. Účel je študovať koherentné oscilácie a vplyv šumu na periodogram v časovo obmedzených časových radoch. Ideálnym príkladom sú astronomické družicové pozorovania, kde je trvanie veľmi obmedzené, kedže pozorovací čas je vzácny. Premenlivá amplitúda, prítomnosť výrazného šumu a obmedzené trvanie takéhoto pozorovania môže spôsobovať parazitné prvky v periodograme a pomocou simulácií vieme charakter signálu testovať. V práci sa bude riešiť reálny problém nestabilnej frekvencie v pozorovaniach dvojhviezdy V2491 Cyg Japonskou družicou Suzaku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.