Jul 17, 2019   10:25 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezov
Title of topic in English: Influence of configuration of camera positions on geometric accuracy of archeological findings
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Summary: Automatizované metódy digitálnej fotogrametrie v súčasnosti nachádzajú významné uplatnenie pri dokumentácii archeologických nálezov. No obzvlášť pri týchto objektoch sa často stretávame s komplikovanými terénnymi podmienkami, ktoré znemožňujú ideálne rozmiestnenie stanovísk kamery voči meranému povrchu. Vo výsledku tak môže byť výsledný 3D model síce veľmi podrobný, no zároveň výrazne zdeformovaný. Bakalárska práca sa bude venovať analýze fotogrametrických modelov vybraného archeologického objektu, za rozličných podmienok fotogrametrického snímkovania a spracovania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.