21. 9. 2019  15:27 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Název tématu anglicky: Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Šoral, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Šoral, PhD.
Abstrakt: V organickej syntéze je častým prípadom, že chemická reakcia neprebehne podľa predpokladov chemika kvôli iným možným a niekedy výhodnejším reakčným cestám. Štruktúrna analýza reakčnej zmesi alebo separovaných produktov môže viesť k odhaleniu nových dôležitých reakčných ciest a exotických nepredpokladaných štruktúr, ktoré môžu byť z hľadiska chémie, aj ich využitia zaujímavejšie než pôvodne žiadaný produkt. Študent sa pokúsi identifikovať bočné produkty vznikajúce vo výrobných procesoch v súkromnej sfére. Na identifikáciu použije 2D NMR experimenty s dôrazom na meranie 13C-13C INADEQUATE. V prípade potreby získa prístup k dátam z iných analytických alebo fyzikálno-chemických metód. Pomocou identifikácie štruktúr bočných produktov sa pokúsi vysloviť hypotézu o spôsobe ich vzniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.