Oct 18, 2019   3:23 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Title of topic in English: Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Šoral, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Šoral, PhD.
Summary: V organickej syntéze je častým prípadom, že chemická reakcia neprebehne podľa predpokladov chemika kvôli iným možným a niekedy výhodnejším reakčným cestám. Štruktúrna analýza reakčnej zmesi alebo separovaných produktov môže viesť k odhaleniu nových dôležitých reakčných ciest a exotických nepredpokladaných štruktúr, ktoré môžu byť z hľadiska chémie, aj ich využitia zaujímavejšie než pôvodne žiadaný produkt. Študent sa pokúsi identifikovať bočné produkty vznikajúce vo výrobných procesoch v súkromnej sfére. Na identifikáciu použije 2D NMR experimenty s dôrazom na meranie 13C-13C INADEQUATE. V prípade potreby získa prístup k dátam z iných analytických alebo fyzikálno-chemických metód. Pomocou identifikácie štruktúr bočných produktov sa pokúsi vysloviť hypotézu o spôsobe ich vzniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.