25. 8. 2019  22:53 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Názov témy anglicky: Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Šoral, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Šoral, PhD.
Abstrakt: V organickej syntéze je častým prípadom, že chemická reakcia neprebehne podľa predpokladov chemika kvôli iným možným a niekedy výhodnejším reakčným cestám. Štruktúrna analýza reakčnej zmesi alebo separovaných produktov môže viesť k odhaleniu nových dôležitých reakčných ciest a exotických nepredpokladaných štruktúr, ktoré môžu byť z hľadiska chémie, aj ich využitia zaujímavejšie než pôvodne žiadaný produkt. Študent sa pokúsi identifikovať bočné produkty vznikajúce vo výrobných procesoch v súkromnej sfére. Na identifikáciu použije 2D NMR experimenty s dôrazom na meranie 13C-13C INADEQUATE. V prípade potreby získa prístup k dátam z iných analytických alebo fyzikálno-chemických metód. Pomocou identifikácie štruktúr bočných produktov sa pokúsi vysloviť hypotézu o spôsobe ich vzniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.