Aug 17, 2019   7:00 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Autobusová stanica
Title of topic in English: Bus station
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Hartman, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Hartman, PhD.
Summary: Projekt na realizáciu stavby vychádzajúci z vlastného architektonického riešenia zvolenej témy. Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE Grafická časť - Situácia M 1:200 - Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, 2. NP - Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny - Pohľady M 1:100 - Vybrané detaily M 1:5, (1:10, 1:2) - Poster (700x1000 mm) Textová časť - Súhrnná technická správa - Tepelno-technické posúdenie minimálne v rozsahu STN 73 0540-2:2016 Časť B: STATIKA - Výkres tvaru (skladby) typického podlažia FORMA ODOVZDANIA DIPLOMOVEJ PRÁCE: Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AKP Building Constructions and Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.