Jul 17, 2019   6:30 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza kruhovej dosky uloženej na pružnom podloží
Title of topic in English: Analysis of a circular plate rested on elastic foundation
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Summary: Úvod - spracovanie prehľadu danej problematiky Teoretická časť - základné predpoklady a vzťahy k danej problematike Aplikačná časť - statické riešenie úlohy - analýza konštrukcie pre rôzne typy zaťažení Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.