27. 6. 2019  3:58 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska
Název tématu anglicky: Application of satellite radar interferometry to monitor the movements of the Earth's surface in a selected locality in the territory of Serbia
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Leško
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodetických základov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Martin Leško
Abstrakt: 1. Teoretické princípy radarovej interferometrie a technológie InSAR. 2. Pokročilá metóda permanentných odrážačov - Permanent Scatterer InSAR (PSInSAR). 3. Výber, homogenizácia a príprava radarových údajov. 4. Praktická aplikácia metódy PSInSAR na zvolenej lokalite z územia Srbska. 5. Zhodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.