20. 6. 2019  16:04 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska
Názov témy anglicky: Application of satellite radar interferometry to monitor the movements of the Earth's surface in a selected locality in the territory of Serbia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Leško
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Leško
Abstrakt: 1. Teoretické princípy radarovej interferometrie a technológie InSAR. 2. Pokročilá metóda permanentných odrážačov - Permanent Scatterer InSAR (PSInSAR). 3. Výber, homogenizácia a príprava radarových údajov. 4. Praktická aplikácia metódy PSInSAR na zvolenej lokalite z územia Srbska. 5. Zhodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.