21. 2. 2020  11:35 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vzťahov medzi syrársky relevantnými skupinami mikroorganizmov
Názov témy anglicky: Analysis of interactions between cheese relevant microorganisms
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude kvantitatívna a kvalitatívna analýza vzťahov medzi skupinami mikroorganizmov (baktérie mliečneho kysnutia, Brevibacterium linens a Geotrichum candidum), ktoré ovplyvňujú mikrobiologickú bezpečnosť a senzorickú kvalitu syrov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.