Sep 23, 2019   7:28 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látky
Title of topic in English: Description of interactions matter-field in quantum mechanics
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Summary: Práca je zameraná na získanie prehľadu (literárna rešerš) o interakciách látka - magnetické pole ako v klasickej tak aj kvantovej fyzike/mechanike. Práca v sebe obnáša získať prehľad o metódach kvantovej chémie týkajúcich sa magnetického poľa (spin, časová inverzia, Diracov Hamiltonián, Spinový hamiltonián, atď.), ako aj zvládnutie používanie štandardných QM výpočtov. Prácu je možné rozšíriť aj do experimentálnej oblasti so zameraním sa na EPR metódu alebo vizualizáciu dôsledkov interakcie látka - magnetické pole v rozdelení nábojovej hustoty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.