19. 10. 2019  7:38 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látky
Názov témy anglicky: Description of interactions matter-field in quantum mechanics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na získanie prehľadu (literárna rešerš) o interakciách látka - magnetické pole ako v klasickej tak aj kvantovej fyzike/mechanike. Práca v sebe obnáša získať prehľad o metódach kvantovej chémie týkajúcich sa magnetického poľa (spin, časová inverzia, Diracov Hamiltonián, Spinový hamiltonián, atď.), ako aj zvládnutie používanie štandardných QM výpočtov. Prácu je možné rozšíriť aj do experimentálnej oblasti so zameraním sa na EPR metódu alebo vizualizáciu dôsledkov interakcie látka - magnetické pole v rozdelení nábojovej hustoty.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.