Sep 18, 2019   8:23 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Title of topic in English: Electronic structure of model compounds
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Summary: Bakalársky projekt je zameraný na získanie prehľadu o základných výpočtoch kvantovej, alebo ak chcete počítačovej chémie, a na následné získanie vizuálnych/doplnkových informácií o elektrónovej štruktúre, akými sú atómové náboje a populácie, charakterizácia d-populácie u prechodných kovov, laplacián elektrónovej hustoty alebo napríklad lokalizované orbitály vo vybraných modelových zlúčeninách (organické molekuly, komplexy prechodných kovov, alebo biomolekuly).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.