23. 10. 2019  8:22 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Názov témy anglicky: Electronic structure of model compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Abstrakt: Bakalársky projekt je zameraný na získanie prehľadu o základných výpočtoch kvantovej, alebo ak chcete počítačovej chémie, a na následné získanie vizuálnych/doplnkových informácií o elektrónovej štruktúre, akými sú atómové náboje a populácie, charakterizácia d-populácie u prechodných kovov, laplacián elektrónovej hustoty alebo napríklad lokalizované orbitály vo vybraných modelových zlúčeninách (organické molekuly, komplexy prechodných kovov, alebo biomolekuly).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.