21. 9. 2019  0:18 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?
Názov témy anglicky: Properties of square-planar complexes of 3d elements. How high is the sky and where does hell begin?
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na kvantovo-chemický popis elektrónovej štruktúry štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Práca v sebe obnáša získať základný prehľad o metódach kvantovej mechaniky (QM), ako aj zvládnuť používanie vybraných štandardných QM balíkov a príkazového riadku v rámci operačného systému Linux. Použitá metodika siaha od štandardných DFT metód až po vysoko náročné prístupy typu CASSCF, NEVPT2 a DMRG.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.