Oct 17, 2019   2:44 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Steel and Timber Structures (FCE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Správanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
Title of topic in English: Behaviour of built-up column from thin-walled cold formed C-profiles
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Summary: Návrh a overenie odolnosti členeného stĺpa, prierez ktorého pozostáva zo 4 za studena tvarovaných oceľových C profilov. Stĺp haly je v jednej rovine rámový a v druhej rovine priehradový členený prút. Výpočet má byť podľa STN EN 1993-1-3. Výsledky sa porovnajú s hodnotami v katalógu švédskej firmy LLENTAB.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.